Daryush Shayegan/Yaralı Bilinç (I)

‘rizomatik ilişkiler’ [Öncelikle aktarım devrimi için ağlar yaratılması gerektiğini söyleyelim (İran’daki ve Arap ülkelerindeki gösterilerde ağların çok önemli bir rol oynadıkları bilinmektedir); her ağ da, diğer yandan, rizomatik ilişkilerle tercümesini bulan bir birbiriyle-bağlantıda olma durumu gerektirir. İnternetin ortaya çıkışından hayli önce, Felix Guattari’yle birlikte yazdığı Kapitalizm ve Şizofreni kitabında, bunun felsefei temelini bizzat Gilles Deleuze […]